bo-chuyen-doi-dong-toc-synchro-transmitter-model-86ct-takuwa-vietnam.png

Synchro transformer – Bộ chuyển đổi đồng tốc

Model: 86CT

78/86V;50/60HZ; 52/57V