bo-chuyen-tin-hieu-dong-toc-synchro-transmitter-model-86dg-takuwa-vietnam.png

Synchro transmitter – Bộ chuyền tín hiệu đồng tốc

Model: 86DG

78/86V;50/60HZ;0 .40/0.35A